Ysgol y Gelli

“Sicrhau fod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial yn addysgiadol, yn emosiynol ac yn gymdeithasol.”

Welcome! Our website is also available in English.

Taith o’r Ysgol

Ein nod yn yr ysgol yw creu hafan hapus a diogel i ddisgyblion ddatblygu i’w llawn potensial yn addysgiadol, emosiynol a chymdeithasol.

Darllen mwy…

Gwyn Howells

Pennaeth

Rydym yn ymroddgar i ddiogelu a hyrwyddo iechyd a lles emosiynol y plant ac felly mae cynnwys y rhieni’n llawn ym mywyd yr ysgol yn bwysig iawn gennym.

Darllen mwy…

 

Cyng Eleri Lovgreen

Cadeirydd Llywodraethwyr